Inschrijfformulier LCL Plus

Bovenstaande leerling wil in het schooljaar 2023-2024 graag deelnemen aan LCL Plus op het Lorentz Casimir Lyceum te Eindhoven.
Van medio november tot de meivakantie wordt er wekelijks (behalve tijdens schoolvakanties) op woensdagmorgen van 8.30 tot 9.15 uur in groepjes gewerkt aan wiskundige opgaven, raadsels en breinbrekers.
De deelname aan de Europese Kangoeroewedstrijd in maart is inbegrepen.

Voorwaarde voor deelname is vanzelfsprekend de toestemming van de basisschool. LCL Plus is in principe bedoeld voor leerlingen met preadvies vwo.

Leerlingen vallen niet onder onze schoolongevallenverzekering, omdat ze geen leerling van de school zijn.

Aanmelden is mogelijk. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst, maar we gaan er vanuit dat we iedereen kunnen plaatsen. In de week voor de herfstvakantie krijgt u de definitieve uitnodiging.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Kees Verhoeven.
e-mail:    verhoeven.k@lcl.nl
 
Net als in voorgaande jaren hopen we weer op enthousiaste deelnemers!

Privacy
Het Lorentz Casimir Lyceum gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die aan school verstrekt worden. Het door ons gehanteerde privacybeleid is te lezen via onze website: www.lcl.nl/over-ons/privacy

Ondertekening
Verzenden van dit formulier betekent dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming verleend wordt voor de verwerking van de ingevulde persoonsgegevens volgens de bepalingen in ons privacybeleid.