Inschrijfformulier Pluskukels

Bovenstaande leerling wil in het schooljaar 2021-2022 graag deelnemen aan de Pluskukelclub op het Lorentz Casimir Lyceum te Eindhoven.
Van begin november tot de meivakantie wordt er wekelijks (behalve tijdens schoolvakanties) op woensdagmorgen van 8.30 tot 9.20 uur in groepjes gewerkt aan wiskundige opgaven, raadsels en breinbrekers.
De deelname aan de Europese Kangoeroewedstrijd in maart is inbegrepen.

Dit jaar hebben we iets nieuws erbij! De eerste 6 bijeenkomsten zullen tot 11.00 uur duren. We bieden dan extra vakken aan die gelinkt zijn aan ons gymnasium, de Artistieke en Sport Interlyceale. Een mooie gelegenheid om onze school nog beter te leren kennen.

Voorwaarde voor deelname is vanzelfsprekend de toestemming van de basisschool. De Pluskukelclub is in principe bedoeld voor leerlingen van wie de basisschool eind groep 7 de verwachting heeft dat zij in groep 8 een vwo-advies zullen krijgen.

Verder wil ik er op wijzen dat de leerlingen niet onder onze schoolongevallenverzekering vallen omdat ze geen leerling van de school zijn.

Aanmelden is mogelijk. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geplaatst. U krijgt altijd bericht over de aanmelding.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Kees Verhoeven.
e-mail:    verhoeven.k@lcl.nl
 
Net als in voorgaande jaren hopen we weer op enthousiaste deelnemers!

Privacy
Het Lorentz Casimir Lyceum gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die aan school verstrekt worden. Het door ons gehanteerde privacybeleid is te lezen via onze website: www.lcl.nl/over-ons/privacy

Ondertekening
Verzenden van dit formulier betekent dat het formulier naar waarheid is ingevuld en dat er toestemming verleend wordt voor de verwerking van de ingevulde persoonsgegevens volgens de bepalingen in ons privacybeleid.