Verlof aanvragen

HOE DOE JE DAT?

Download het aanvraagformulier (Verlofaanvraag leerlingen een dag of meer dagen 2019-2020.pdf).

Kies op het formulier voor optie 1, 2 of 3 en vul de gegevens in. Laat het aanvraagformulier door een van je ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen en lever het in bij één van de op het formulier genoemde contactpersonen.

Let op: luxeverzuim wordt in principe niet toegestaan.

Ontheffing voor gymnastieklessen:

De heer drs. M.A.P. Braat kan ontheffing verlenen voor gymnastieklessen, die langer dan 3 weken verzuimd moeten worden; wie korter verzuimt, moet tijdens de les in het gymnastieklokaal blijven.