Kalender

Brainsport vwo 6, scheikunde

uiterste inschrijfdatum voor herkansingen toetsweek 2

Scheikunde olympiade. Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten

uiterlijk donderdag 17 januari! inleveren definitieve papieren versie profielwerkstuk + logboek bij je jlc en een digitale versie in de ELO van Magister. = eindbeoordeling (eindcijfer bekend op vrijdag 1 februari)

Kijk- en luistertoetsen: vwo Duits, havo Frans

Kijk- en luistertoetsen; vwo Engels, havo Duits

Kijk- en luistertoetsen; vwo Frans, havo Engels

Oudercommissievergadering in L-tekenlokaal

biologie Olympiade Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten

Magister gesloten voor H5 en V6

BrainSport; Aerodynamica bij DAF voor V4 en V5

Natuurkunde olympiade. Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten

Rapportvergadering vwo 6

Eerste ronde wiskunde Olympiade voor 90 leerlingen uit klas 1 t/m 5. Tijdsduur 150 minuten

Rapportvergadering havo 5

Voorlichtingsavond overgangsnormen ouders brugklas

Trainingsweekend Xplore Indonesië start vrijdag 16.45 uur einde zaterdag 15.00 uur

Musicaluitvoering in L-gebouw

onderbouw wiskunde dag klas 3

BrainSport: medische beeldtechnieken voor V4 en V5

rapportvergadering havo 5 vanaf 15.20 uur

Voorlichting V5 M-profiel pws in C-aula (Gi)

Voorlichting V5 N-profiel pws in C-aula (Gi)

Informatieavond gymnasium voor toekomstige leerlingen en hun ouders in C-gebouw

week aanmelding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

OSB op vrijdagmiddag 8/2/19 Fontys Oriëntatie op Technologie, Studie & Beroep voor heel Havo 3

Brainsport vwo 6, natuurkunde

sectievoorzitters plenair overleg

Magister gesloten voor niet examenklassen

BrainSport: i.s.m. Fontys Paramedisch voor V4 en V5

minilessen voor groep 7/8 leerlingen

Quest presentatieavond klas 2 And.....Action!7 groepen deze week, h2a en h2b samen 1 groep C-aula, L-aula, C-gymzaal 1 groep per ruimte

debatwedstrijd Lagerhuis te Den Bosch

Questpresentatieavond klas 1; Thuis in de toekomst.1 klas per ruimte, C-aula, L-aula, C-gymzaal totaal 7 groepen in deze week B1a en B1b mogen samen

AI-voorrondes: muziek klassiek solo / muziek vrij solo / cabaret

laatste dag rapporten uitdelen

QUESTPRESENTATIEAVOND KLAS 1; THUIS IN DE TOEKOMST.1 KLAS PER RUIMTE, C-AULA, L-AULA, C-GYMZAAL TOTAAL 7 GROEPEN IN DEZE WEEK B1A EN B1B MOGEN SAMEN

Studiedag; vrije dag voor leerlingen

AI-voorrondes: toneel / dans / muziek vrij ensemble

Aanmelding nieuwe leerlingen

Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

Aanmelding nieuwe leerlingen

Uiterste datum: inleveren herkansingsversie pws bij jlc.

Vanaf 13.00 uur; studieverlof voor bovenbouwleerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

DELF-examen, schriftelijk.11 vwo 5 leerlingen 1 vwo 4 leerling

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

DELF-examen, mondeling.11 vwo 5 leerlingen 1 vwo 4 leerling

24.00 uur Inschrijving via magister voor ouderavond gesloten

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

Extra MR-bijeenkomst in personeelskamer

Ouderavond havobrugklassen B1a en B1b in C-aula

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

Rooster ouderavonden bekend

IJSO voor geselecteerde leerlingen uit havo en vwo 3

Toetsvrij voor leerlingen

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

klassenfoto, portretfoto en examenfoto van H5 en V6

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

LAN Party; aanvang 17.00 uur, einde om 24.00 uur

uiterste inschrijfdatum herkansingen toetsweek 3

Schrijver in de klas: Eus Akyol geeft 5 sessies aan H3-, V3- en H4-klassen.

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

Quest klas 2; Plan eet presentaties lokaal C1 t/m C8

Reservedag herkansingen toetsweek 3

Brainsport 4/5 gastspreker TUe toegepaste wiskunde dag en tijd nog onbekend

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

BrainSport: Urogenitaal stelsel voor V4 en V5

voorronde Nationale Schoolhockeycompetitie 2019

Brainsport 4/5 urogenitaal stelsel tijd nog onbekend

Diverse activiteiten en reizen; klas 1 naar dierentuin

cijferinzage herkansingen h5/v6 juiste tijdstip volgt

diverse activiteiten en reizen klas 1,2,3 Brainsport junior klas 3 Keulen en Lille klas 4,5 Business Class

diverse activiteiten en reizen klas 3 Den Haag

se cijfers vaststellen diploma ondertekenen. 15.45 uur barbecue voor eindexamenkandidaten

diverse activiteiten en reizen; klas G2 Xanten klas 3 Den Haag

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

diverse activiteiten en reizen

BrainSport: medicijnafgifte simulatie voor V4 en V5

Informatieavond voor ouders inzake reizen in leerjaar 5 in C-aula

BrainSport: medicijnafgifte simulatie voor V4 en V5

23:59 uur; deadine 1e inschrijving door ouders via Portal inzake 5e klas reizen

1e loting 5e klas reizen met leden LCLV

BrainSport: medicijnafgifte simulatie voor V4 en V5

Olympiadefeestje van 16.15-17.15 uur C-aula

23:59 uur; deadine 2e inschrijving via Portal inzake 5e klas reizen

sectievoorzitters plenair overleg 15.20- 16.30 uur

personeels(mid)dag; tijd en locatie volgen

2e loting 5e klas reizen met leden LCLV

Presentatieavond Questproject Groene reis gewenst voor alle klassen

klassenfoto en portretfoto van de klassen 1 t/m 4 en V5

Vergadering voor secties 1e en 2e uur. Leerlingen zijn vrij tijdens het 1e en 2e uur.

13.30 uur – 16.30 uur herhaling EHBO 2 mogelijkheid 3 lokaal L84

Ouderavond Xplore aanvang 19.30 uur C-aula

Intervisiebijeenkomst in L5 en aansluitend samen eten

finaledag Nationale Schoolhockeycompetitie 2019

Mondeling examen Cambridge FCE, CAE en CPE

Tweede Pinksterdag vrij

Schriftelijk examen Cambridge FCE

Galafeest te Kasteel Heeze

Schriftelijk examen Cambridge CAE

Schriftelijk examen Cambridge CPE

Ouderavond Xplore Indonesië in L-aula

Mondeling examen Cambridge FCE, CAE en CPE

Xplore Indonesië; ready to go, in Weert

Mondeling examen Cambridge FCE, CAE en CPE

Start toetsweek voor havo 4, vwo 4 en vwo 5; studieverlof havo 3 en vwo 3 vanaf 13.00 uur

Start toetsweek voor havo 3 en vwo 3, hulplessen/studieverlof brugklas, havo 2 en vwo 2 vanaf 13.00 uur

kennismaking nieuwe brugklassers en foto van groep 8 leerlingen

Start toetsweek voor brugklas, havo 2 en vwo 2

CE; tijdvak 2 aangewezen vakken

Diploma-uitreiking havo maatschappijprofielen

Diploma-uitreiking havo natuurprofielen

Diploma-uitreiking vwo maatschappijprofielen + natuurprofielen Aarts t/m Bodlaender

Diploma-uitreiking vwo natuurprofielen Boele t/m Maas

Diploma-uitreiking vwo natuurprofielen Mateman t/m Zhou

Cijferinzage SE’s voor leerlingen havo 4, vwo 4 en vwo 5

Inhalen repetities en inhalen voor klas 1, 2 en 3/ herkansen SE’s havo 4

Inhalen repetities en inhalen/herkansen SE’s vwo 4 en 5

Cijferinzage voor leerlingen klas 1, 2, 3 en havo 4

sportdag havo 3 en vwo 3

Cijfers (incl. laatste aanpassingen) klas 1, 2, 3 en havo 4 in Magister Questrapportages zijn ingevoerd door mentoren

Havo 2 voorvergadering in C25

Vwo 3 voorvergadering in C23

Vwo 2 voorvergadering in C23

Brugklas voorvergadering in C25

Cijferinzage voor leerlingen vwo 4 en vwo 5

Sportdag havo 4, vwo 4 en vwo 5

Cijfers (incl. laatste aanpassingen) vwo 4 en vwo 5 in Magister

Vwo 2 eindvergadering in C23

Havo 2 eindvergadering in C23

Vwo 4 voorvergadering in C25

Havo 3 voorvergadering in C23

Vwo 5 voorvergadering in C25

Havo 4 voorvergadering in C25

Boeken van school inleveren.

Brugklas eindvergadering in C25

Vwo 5 eindvergadering in C23

Vwo 3 eindvergadering in C25

Boeken van Iddink inleveren.

Vwo 4 eindvergadering in C23

Havo 4 eindvergadering in C23

Havo 3 eindvergadering in C25

revisie-aanvraag tot 10.30 uur

Diploma-uitreiking havo en vwo geslaagd na herexamen

Revisievergadering 08.30 uur

kennismaking met nieuwe collega's OP en OOP

Start schooljaar 19-20 voor nieuwe brugklassers

Start schooljaar 19-20;uitreiken rooster aan overige leerlingen door mentoren HV2, HV3, H45 en V456

Start schooljaar 19-20;ontvangst nieuwe leerlingen HV2, HV3, HV45 en V456 door jlc's HV2 en HV3 in L16 (jlc's H45 en V456 ontvangen leerlingen met een incorrect rooster)

voorlichting ouders brugklas aanvang 19.15 uur

voorlichtingsavond ouders klas 4 vwo aanvang 19.00 uur

voorlichtingsavond ouders klas 4 havo aanvang 20.30 uur

examen voorlichtingsvond ouders en leerlingen havo 5 aanvangstijd 19.30 uur koffie en thee 19.15 uur

voorlichtingsavond ouders klas 2 havo en klas 2 vwo aanvang 19.30 uur

screening B1a aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

Voorlichting Rome: 16.00 - 17.00 uur C-aula

voorlichtingsavond klas 3 havo en 3 vwo aanvang 19.30 uur C-aula

screening B1b aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

Examen voorlichtingsavond ouders en leerlingen vwo 6 aanvang 19.30 uur

screening B1c aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

screening B1d aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

FUNTASTICA; Sport- en speldag

screening B1e aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

Screening B1f eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze.

ist B1g eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze.

voorlichtingsavond vwo 5 algemeen aanvang 19.30 uur

voorlichtingsavond klas 5 buitenlandse reizen aanvang 20.15 uur

ist B1h eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze.

ist B1j eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze

IST-afname voor havo/vwo brugklas met vol vwo advies.

Voorlichting Rome 16.00 - 17.00 uur C-aula

Sport Interlyceale te Eindhoven

Leerlingen lesvrij na 6 lessen van 40 minuten

Onderwijsbeurs in Beursgebouw Eindhoven

Onderwijsbeurs Beursgebouw Eindhoven

voorlichting ouders brugklas havo 19.30-20.30 Casimiraula

Toetsweek voor H5 en V6. H5 tot 13.00 uur toetsen. V5-leerlingen en reisbegeleiders zijn lesvrij vanaf 13.00 uur

Excursie leerjaar 2 BrainSport junior

Activiteitenweek; thuisblijversprogramma voor V5 en H5 diverse activiteiten voor niet klas 5

toetsweek voor V6 reservedag

V2b en H2c naar Dukino zeepkisten

Activiteitenweek: Thuisblijversprogramma voor V5 en H5. Diverse activiteiten voor niet klas 5.

V2c en V2a naar Dukino zeepkisten

H4 en V4 leerlingen met Frans naar Luik

Activiteitenweek: Thuisblijversprogramma v5 en H5. Reis naar Verdun voor 30 leerlingen uit leerjaar 3

H2b en V2d naar Dukino zeepkisten

Klas H3c en V3a extern i.v.m. Questproject Are You DEF?

Klas H3b en V3c extern i.v.m. Questproject Are You DEF?

Thema-avond verzorgd door oudercommissie met gastspreker Joseph Oubelkas. Aanvang 19.30 uur, inloop om 19.00 uur in C-aula

Activiteitenweek: Thuisblijversprogramma voor V5 en H5. Reis naar Verdun voor 30 lln van leerjaar 3. Rattenpracticum C aula van 9.00 - 11.00 uur

H2a en H2d naar Dukino zeepkisten

Activiteitenweek: Thuisblijversprogramma voor v5 en h5.

Klas H3a en V3b extern i.v.m. Questproject Are You DEF?

Klas 1 schaatssportdag met verplichte ondersteuning van h4 bsm.

Klas H3d en V3d extern i.v.m. Questproject Are You DEF?

Studiedag; leerlingen zijn lesvrij

Fontys voorlichtingsavond (Rachelsmolen)

Eerste bijeenkomst Pluskukels (groep 8) van 8.30 - 9.20 uur. Laatste bijeenkomst is 8 april 2020.

Brainport junior klas 3 naar Van Abbemuseum

Scholenbeurs te Son 's avonds

uiterste inschrijfdatum herkansingen toetsweek 1 13.30 uur

LAN-party voor leerjaar 1-6 van 17.00 - 24.00 uur

Uitreiking DELF-certificaten in C-aula

Uitreiking Cambridgecertificaten in C-aula voor leerjaar 4, 5 en 6

V3/H3 profielkeuze avond voor ouders. Aanvang 19.00 uur in C aula.

Informatieavond voor groep 7 en 8 leerlingen en hun ouders in C-aula

Inleveren eerste versie profielwerkstuk + logboek (+ bronnenmap) bij begeleidend docent. = 2e officiële beoordelingsmoment

voorlichtingsavond 1 HBO Stedelijk College

Informatieavond B1 havo voor ouders

voorlichtingsavond 1 HBO Stedelijk College

Magister om 09.00 uur gesloten voor niet examenklassen

Intervisie 1, 2 in lokaal L5 datum nog onder voorbehoud

Covra-excursie Utrecht voor 5 havo

Open dag Fontys Eindhoven en Open dag Avans

JetNet careerday voor lln 4havo en 5 vwo ochtend voor 33 lln

herkansingen toetsweek 1 met toezicht door vrijwilligers 's middags na de verkorte lessen

Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

Aftertravel Xplore Indonesie in C-aula

Magister gesloten voor havo 5

Quest 1 presentatieavond MeMagazine voor B1c, B1g en B1j in L-aula, C-aula, Gymzaal

rapportvergaderingen h5 vanaf 15.20 uur

Quest 1 presentatieavond MeMagazine voor B1a, B1d en B1f in L-aula, C-aula, Gymzaal

Magister om 12.00 uur gesloten voor vwo 6

Fontys profieloriëntatie op TU/e voor Havo 3

minilessen voor toekomstige brugklassers

Rapportvergaderingen v6

Quest 1 presentatieavond MeMagazine voor B1b, B1e en B1h in L-aula, C-aula, Gymzaal

24.00 uur Inschrijving via magister voor ouderavond gesloten

WAlympiade en WBdag voor leerlingen van vwo 6

laatste dag rapporten uitdelen

Presentatie Rome 16.00 - 17.30 uur in C-aula

Quest 2 presentaties, project And...Action. Klas: H2a, v2c, v2a, v2b

voorlichtingsavond 1 WO Stedelijk College

Rooster ouderavonden bekend

Quest 2 presentaties project Presentaties And...Action. Klas: H2b, h2c, h2d, v2d

voorlichtingsavond 2 WO Stedelijk College

Sint: surprise klas 1 en klas 2 1e, 2e en 3e uur les 4e en 5e uur surprise alle klassen vrij na 13.00 uur

Leerlingen hebben studieverlof na 13.00 uur i.v.m. toetsweek

toetsweek 2 leerjaar 2 t/m 6

Schoolfeest voor leerjaar 1 t/m 6 in Dynamo

Leerlingen zijn 1e en 2e lesuur vrij

natuurkunde Olympiade Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten.

uiterste inschrijfdatum herkansingen toetsweek 2

Uiterste datum inleveren definitieve papieren versie profielwerkstuk + logboek bij je jlc en een digitale versie in de ELO van Magister. = eindbeoordeling (eindcijfer bekend op vrijdag 1 februari)

Aardrijkskunde Olympiade voor alle leerlingen van havo 5 en vwo 6 tijdsduur 120 minuten in C-aula

scheikunde Olympiade Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten.

kijk luister vwo Duits, havo Frans

kijk luister vwo Engels, havo Duits

kijk luister vwo Frans, havo Engels

Reservedag herkansingen toetsweek 2: i.v.m. mogelijk grote aantallen examenleerlingen

Biologie Olympiade. Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten. Lokaal L51 en LCo.

Open dag Fontys Eindhoven

voorlichtingsavond overgangsnormen ouders brugklas

Eerste ronde wiskunde Olympiade Ongeveer 90 geselecteerde leerlingen uit klas 1 t/m 5. Tijdsduur 120 minuten + 30 minuten nabespreking.

Magister gesloten voor H5 en V6 als H5 en V6 in week 24 dan vervalt dit moment

rapportvergadering vwo 6 vanaf 15.20 uur.

Quest 2: Incredible Machine H2a en V2a bij Dukino

Praktisch schoolexamen vwo6

Quest 2: Incredible Machine H2d en V2c bij Dukino

Quest 2: Incredible Machine H2b en V2b bij Dukino

Praktisch schoolexamen vwo6

Quest 2: Incredible Machine H2c en V2d bij Dukino

Aanmeldingsweek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Questpresentatie klas 1: Thuis van de Toekomst voor B1c, B1e en B1g.

Questpresentatie klas 1: Thuis van de Toekomst voor B1a, B1f en B1j

Minilessen voor groep 7/8 leerlingen

Magister gesloten voor niet examenklassen

Questpresentatie klas 1: Thuis van de Toekomst voor B1b, B1d en B1h.

Rapportvergadering na 4 lessen van 40 minuten

Rapportvergadering na 4 lessen van 40 minuten

Rapportvergadering na 4 lessen van 40 minuten

Rapportvergadering na 4 lessen van 40 minuten

Project ''steden'' geschiedenis voor h2 en v2 in computerlokalen tijdens de reguliere lessen

Rapportvergadering na 4 lessen van 40 minuten

Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Inschrijving via Magister voor ouderavond gesloten

Aanmelding nieuwe leerlingen

Stedenproject sectie geschiedenis voor h2 en v2 in computerlokalen tijdens de reguliere lessen

Laatste dag rapporten uitdelen

uiterlijk dinsdag 10 maart inleveren herkansingsversie profielwerkstuk bij jlc.

Studiedag; leerlingen zijn lesvrij

Stedenproject sectie geschiedenis voor h2 en v2 in computerlokalen tijdens de reguliere lessen

Schriftelijk DELF-examen voor een aantal vwo 5 leerlingen

Kempenuitwisseling; brugklasleerlingen met lln uit Duitsland.

klassenfoto, portretfoto en examenfoto van H5 en V6 door VandenBerg

Voorafgaand aan de AI géén toetsen voor leerlingen

Uiterste inschrijfdatum herkansingen toetsweek 3

Girlsday voor meisjes uit klas 2 en 3

Kempenuitwisseling; brugklasleerlingen met lln uit Duitsland.

Project Monniken en Ridders sectie geschiedenis in reguliere lokalen

Herkansingsdag toetsweek 3

Herkansingsdag toetsweek 3

Questpresentatie PlanEET door tweede klassers in C-gebouw: reguliere lokalen. Zonder ouders.

Laatste bijeenkomst Pluskukels (groep 8) van 8.30 - 9.20 uur

Herkansingsdag toetsweek 3 (reservedag, alleen ochtend)

Project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco + Atrium C40

Inzage herkansingen voor h5 en v6

Klas 3 excursie naar Den Haag

Voor eindexamenkandidaten: se cijfers vaststellen, diploma ondertekenen en aansluitend barbecue

Klas 3 excursie naar Den Haag

Questproject Groene Reis Gewenst voor eerste klassen

Project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco + Atrium C40

Voorronde Nationale Schoolhockeycompetitie 2020

Studiedag; leerlingen zijn lesvrij

Project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco + Atrium C40

Project Monniken en Ridders sectie geschiedenis C40

Sportdag tweede klassen op TU/e vanaf 4e lesuur

Questproject Groene Reis Gewenst voor eerste klassen

Olympiadefeestje in C-aula

Questpresentatie Groene Reis Gewenst door eerste klassen in C-gebouw; reguliere lokalen, atrium, C30, aula, gymzaal

Questpresentatie Gelukt 1 avond, C-gebouw, alle beschikbare ruimtes gebruiken, liefst ook gymzaal

Klassenfoto en portretfoto van de klassen 1 t/m 4 en V5 door VandenBerg

aanmelding bijgestelde adviezen tijd nader te bepalen

Finaledag Nationale Schoolhockeycompetitie 2020

BrainSport junior excursie voor leerjaar 1 t/m 3

Sportdag leerjaar 4

Jubileumdag voor leerlingen, leraren en partners, geen les

Gala te Kasteel Heeze

Kennismaking nieuwe brugklassers en foto van groep 8 leerlingen

Vanaf 13.00 uur studieverlof i.v.m. toetsweek 4. Leerlingen lesvrij van klas 2 t/m 5

Toetsweek 4 voor leerjaar 2 t/m 5. Brugklassers hebben hulplessen.

MR-vergadering en etentje

Normering tijdvak 2

Cijferinzage schoolexamens om 13.30 uur

Cijferinzage schoolexamens om 13.30 uur

Uiterste inschrijfdatum herkansingen toetsweek 4

Diploma-uitreiking havo: CM + EM (36 lln) + N&G Berting t/m Leeuw (11 lln)

Diploma-uitreiking havo: N&T (28 lln) + N&G Molen t/m Zhao (18 lln)

Diploma-uitreiking vwo CM + EM (36 lln)

Cijferinzage voor leerlingen

Herkansingen toetsweek 4 voor leerjaar 4 en 5. Inhalen gemiste toetsen leerjaar 1 t/m 5

sportdag klas 3 aanvang 11.15 uur

Diploma-uitreiking vwo N&T Aarts t/ Hurk (25 lln) + vwo N&G Amelsfort t/m Mooi (15 lln)

Diploma-uitreiking vwo N&T Lamers t/m Wouterse (25 lln) + vwo N&G Munnik t/m Westra (14 lln)

Boeken van school inleveren

Boeken van Iddink inleveren

Reservedag boeken inleveren

Revisie-aanvraag tot 10.30 uur