Kalender

Questproject klas 3 Geluk(t) presentatieavond

Stralingspracticum voor V6nat1 leerlingen

Stralingspracticum voor V6nat2 leerlingen

Stralingspracticum voor V6nat3 leerlingen

Workshop LCL Business Class: presenteren

deadline aanmelden herkansingen toetsweek 2

uiterste inschrijfdatum herkansingen toetsweek 2 18.00 uur

Scheikunde Olympiade leerlingen vwo 6 + selectie vwo 5 tijdsduur 120 minuten

Uiterste datum inleveren definitieve papierenversie profielwerkstuk + logboek bij je jlc en een digitale versie in de ELO van Magister. = eindbeoordeling

kijk luister vwo Duits, havo Frans, herkansingen toetsweek 2 conform rooster

kijk luister vwo Engels, havo Duits en herkansingen toetsweek 2 conform rooster

kijk luister vwo Frans, havo Engels, herkansingen toetsweek 2, conform rooster

Oriëntatie op Studie en Beroep. Havo 3 N-profiel.

Oriëntatie op Studie en Beroep. Havo 4 N-profiel

natuurkunde Olympiade leerlingen vwo 6 + selectie vwo 5 tijdsduur 120 minuten

Presentatieavond klas 2 Questproject Recycling Rakkers

Wiskundeolympiade voor ong. 80 geselecteerde leerlingen uit klas 1 t/m 5 Tijdsduur 150 minuten

Praktisch schoolexamen vwo6 L62, L64 op nader te bepalen tijdstip. Overleg met Vm over technieklokaal

Presentatieavond klas 2 Questproject Recycling Rakkers

week aanmelding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Magister gesloten voor H5 en V6

Rapportvergadering vwo 6

Biologie Olympiade. Alle leerlingen vwo 6 + selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten.

Rapportvergadering havo 5

voorlichtingsavond overgangsnormen ouders brugklas

Week 6; instructie over profielwerkstuk door mentor/jlc

Magister om 09.00 uur gesloten voor niet examenklassen

Minilessen voor groep 7/8 leerlingen

Workshop LCL Business Class: ondernemerschap

vergadermiddag voor secties tijdens het 7e en 8e uur. Lesuitval voor leerlingen.

Fotonicalezing voor 4-5 vwo Brainsport

Rapportvergaderingen (45'/ 60') na 4 lessen van 40 minuten

JetNet; speeddaten voor meisjes uit de 3e en/of 4e klas.

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

laatste dag rapporten uitdelen

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

17.00 uur Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6. Tijdstip volgt

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

Pws 2018 week 10 uiterlijk donderdag 8 maart inleveren herkansingsversie bij jlc.

maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6. Tijdstip volgt

maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6. Tijdstip volgt

Aardrijkskunde Olympiade. Selectie van leerlingen uit v5 en v6 tijdsduur 120 minuten

Presentatieavond Questproject klas 1 Thuis in de toekomst

24.00 uur Inschrijving via magister voor ouderavond gesloten

Kangoeroewedstrijd klas 1,2,3

Presentatieavond Questproject klas 1 Thuis in de toekomst

Maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6 reservedag

Rooster ouderavonden bekend

Reservedag toetsweek voor h4, h5, v4, v5 en v6

Ouderavond rapport 2. Afspraak conform rooster

Afname Delfexamen niveau B1 en B2

donderdag voorafgaand aan de AI géén toetsen voor leerlingen.

Artistieke Interlyceale. Hier op het LCL. Géén lessen.

VWO 4 naar Universiteit Nijmegen van 12.45 tot 15.30 uur (excl. reistijd)

Ouderavond rapport 2. Afspraak conform rooster

Schoolfotograaf Van den Berg voor groeps- en portretfoto van 1e t/m 6e jaars. Examenfoto V6 om 12.40 uur en H5 om 13.30 uur.

Voorlichting Cambidge-Reis in de C-Aula voor leerlingen en ouders

Studiedag; leerlingen zijn vrij

Informatieavond buitenlandse reizen

Monniken en Ridders Project sectie geschiedenis in Atrium/C30/Cco

Herkansingen toetsweek 3 volgens nog te bepalen rooster

Reservedag herkansingen toetsweek 3

National Girls Day. Bedrijfsbezoek voor meisjes uit klas 2 en 3

Uiterste datum inleveren keuze onderwerp + profielvak(ken) + begeleidende docent + eventuele partner bij L-administratie.

Voorrondes Shell Hockeytoernooi met selectie van leerlingen

inzage herkansingen h5/v6

Monniken en Ridders Project sectie geschiedenis in Atrium/C30/Cco

08.00 Magister gesloten voor H5 en V6

se cijfers vaststellen (havoleerlingen in L1 en vwo-leerlingen in L2), diploma ondertekenen, om 16.30 uur barbecue

Monniken en Ridders Project sectie geschiedenis in Atrium/C30/Cco tijdens geschiedenisles

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

eindronde Shell Hockeytoernooi selectie van leerlingen

Uiterste datum:voortgangsgesprek met begeleidend docent over onderzoeks- en werkplan.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Centraal examen; tijdvak 1

Olympiadefeestje in C-aula.

sectievoorzitters plenair overleg 14.20- 16.30 uur.

gemeenschappelijk SE vwo 4 tijdens het 1e uur

personeelsmiddag vanaf 13.30 uur. Lesuitval voor leerlingen.

First Lego League toernooi te C-aula

vergadermiddag voor secties tijdens het 7e en 8e uur. Lesuitval voor leerlingen.

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

Uiterste datum:inleveren logboek + definitief onderzoeks- en werkplan bij begeleidend docent. = 1e officiële beoordelingsmoment

ouderavond Xplore Peru

Questproject klas 1 Groene reis gewenst! presentatie

Written exam Cambridge FCE

Written exam Cambridge CAE

Written exam Cambridge CPE

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

kennismaking nieuwe brugklassers en maken van foto door Van den Berg

Tijdvak 2 aangewezen vakken

Diploma-uitreiking havo voor C&M en E&M-profielen

Diploma-uitreiking havo voor N&G en N&T-profielen

Diploma-uitreiking vwo voor C&M en E&M-profielen

Diploma-uitreiking vwo voor N&G en N&T-profielen vanaf Beelen t/m Le Guével

Diploma-uitreiking vwo voor N&G en N&T-profielen vanaf Li t/m Zijlmans

cijferinzage leerlingen schoolexamens

uiterste datum voortgangsgesprek pws met begeleidend docent

herkansingen toetsweek 4

Cijferinzage leerlingen

sportdag klas 4 en 5

Xplorereis Peru vertrek

Inleveren boeken Iddink (examenkandidaten leveren ook B-boeken van school in).

Inleveren B-boeken van school (behalve examenkandidaten).

revisie-aanvraag tot 10.30 uur

Diploma-uitreiking tijdvak 2 havo en vwo in de personeelskamer

afsluiting van het jaar met om 09.00 uur plenaire vergadering 10.30 uur sectievergadering 12.30 uur afsluitende lunch

Terug van Xplorereis Peru

Leerlingen met een taak

Ophalen rooster klas 2 t/m 6

voorlichtingsavond ouders brugklas

voorlichtingsavond ouders klas 4 vwo

voorlichtingsavond ouders klas 4 havo

examen voorlichtingsvond ouders en leerlingen havo 5. Inloop vanaf 19.15 uur

voorlichtingsavond ouders klas 2 havo en klas 2 vwo

voorlichting Romereis in C-aula

voorlichtingsavond klas 3 vwo

voorlichtingsavond klas 3 havo

examen voorlichtingsavond ouders en leerlingen vwo 6

FUNTASTICA!! Sport- en speldag

voorlichtingsavond vwo 5 algemeen

voorlichtingsavond klas 5 buitenlandse reizen

finaledag Nederlandse Wiskunde Olympiade

Profielwerkstuk: uiterste datum voor voortgangsgesprek met begeleidend docent.

wiskundetoernooi Radboud Universiteit voor kleine groep leerlingen uit v4 en 5

voorlichting Romereis in C-aula

Sport Interlyceale in Amsterdam

Quest klas 3 Geluk(t) presentaties

Gemeenschappelijk schoolexamen maatschappijleer voor vwo 4

toetsweek 1 reservedag v6

Extra ochtend toetsweek 1 voor vwo 6. Na eerste pauze, les voor vwo 6

Voorlichtingsavond Fontys HBO

Thema-avond georganiseerd door oudercommissie in C-aula

Natuurkundepracticum PSE vwo 6

Excursie Van Abbe museum Brainsport Junior voor 11 leerlingen uit vwo 3

voorlichtingsavond 1 HBO Stedelijk College

Leerlingen lesvrij vanaf 15.10 uur

afscheid mevrouw drs. P.M. Verstegen-Bogers in C-aula

voorlichtingsavond 2 HBO Stedelijk College

studiedag lesvrij voor leerlingen

Quest Incredible machine workshops klas 2 4e t/m 7e uur

V3/H3 profielkeuze avond voor ouders

Gemeenschappelijk SE Academische vaardigheden vwo 5

Informatieavond voor groep 8 leerlingen en hun ouders

Uiterste datum inleveren eerste versie profielwerkstuk + logboek (+ bronnenmap) bij begeleidend docent. = 2e officiële beoordelingsmoment

uiterste inschrijfdatum voor herkansingen toetsweek 1

Magister gesloten voor niet examenklassen

Diploma-uitreiking Cambridge en Delf

Brainsport klas 2 naar de sterrenwacht

Presentatie Rome in C-aula

Xplore docententraining op LCL

Theater voor havo 4 (3 klassen) te Veemgebouw Strijp S

Magister gesloten voor havo 5

Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

5 lessen van 40-minuten. Daarna rapportvergadering om 12.10 uur

Wiskunde Alympiade voorronde voor leerlingen vwo6 en wiskunde B dag

Rapportvergadering havo 5

Magister gesloten voor vwo 6

Brainsport vwo 6, natuurkunde

Rapportvergaderingen v6

Quest klas 1 Me Magazine presentaties.1 klas per ruimte, C-aula, L-aula, C-gymzaal totaal 7 groepen in deze week B1a en B1b mogen samen

Minilessen van 14.00 - 16.00 uur

Laatste dag rapporten uitdelen

Brainsport vwo 6, natuurkunde

Inschrijving via Magister voor ouderavond gesloten

Voorlichtingsavond 1 WO Stedelijk College

Voorlichtingsavond 2 WO Stedelijk College

Rooster ouderavonden bekend

Stralingspracticum natuurkunde vwo 6

surprise klas 1 en klas 2 1e, 2e en 3e uur les 4e en 5e uur surprise alle klassen vrij na 13.00 uur

Reservedag toetsweek voor h4 h5 v4 v5 v6

Jaarsluiting+ programma volgt

Brainsport vwo 6, scheikunde

uiterste inschrijfdatum voor herkansingen toetsweek 2

Scheikunde olympiade. Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten

uiterlijk donderdag 17 januari! inleveren definitieve papieren versie profielwerkstuk + logboek bij je jlc en een digitale versie in de ELO van Magister. = eindbeoordeling (eindcijfer bekend op vrijdag 1 februari)

kijk luister vwo Duits, havo Frans

kijk luister vwo Engels, havo Duits

kijk luister vwo Frans, havo Engels

aardrijkskunde Olympiade Selectie van leerlingen uit v5 ?? tijdsduur 120 minuten

herkansingen toetsweek 2; reservedag

biologie Olympiade Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten

Magister gesloten voor H5 en V6

Natuurkunde olympiade. Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten

Rapportvergadering vwo 6

Eerste ronde wiskunde Olympiade voor ong. 80 leerlingen uit klas 1 t/m 5. Tijdsduur 150 minuten

Rapportvergadering havo 5

Voorlichtingsavond overgangsnormen ouders brugklas

Musical; avondvoorstelling

Musical; avondvoorstelling

onderbouw wiskunde dag klas 3

week aanmelding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

OSB op vrijdagmiddag 8/2/19 Fontys Oriëntatie op Technologie, Studie & Beroep voor heel Havo 3

Brainsport vwo 6, natuurkunde

sectievoorzitters plenair overleg

Magister gesloten voor niet examenklassen

minilessen voor groep 7/8 leerlingen

Quest presentatieavond klas 2 And.....Action!7 groepen deze week, h2a en h2b samen 1 groep C-aula, L-aula, C-gymzaal 1 groep per ruimte

Questpresentatieavond klas 1; Thuis in de toekomst.1 klas per ruimte, C-aula, L-aula, C-gymzaal totaal 7 groepen in deze week B1a en B1b mogen samen

laatste dag rapporten uitdelen

Beroepenavond op LCL. Tijdstip nader te bepalen

QUESTPRESENTATIEAVOND KLAS 1; THUIS IN DE TOEKOMST.1 KLAS PER RUIMTE, C-AULA, L-AULA, C-GYMZAAL TOTAAL 7 GROEPEN IN DEZE WEEK B1A EN B1B MOGEN SAMEN

Studiedag; vrije dag voor leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

Aanmelding nieuwe leerlingen

Uiterste datum: inleveren herkansingsversie pws bij jlc.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

DELF-examen, schriftelijk.11 vwo 5 leerlingen 1 vwo 4 leerling

Aanmelding nieuwe leerlingen

DELF-examen, mondeling.11 vwo 5 leerlingen 1 vwo 4 leerling

24.00 uur Inschrijving via magister voor ouderavond gesloten

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

Rooster ouderavonden bekend

Toetsvrij voor leerlingen

klassenfoto, portretfoto en examenfoto van H5 en V6

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

uiterste inschrijfdatum herkansingen toetsweek 3

Schrijver in de klas: Eus Akyol geeft 5 sessies aan H3-, V3- en H4-klassen.

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

Quest klas 2; Plan eet presentaties - tijd en lokalen volgen

Reservedag herkansingen toetsweek 3

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

voorronde Nationale Schoolhockeycompetitie 2019

Diverse activiteiten en reizen; klas 1 naar dierentuin

cijferinzage herkansingen h5/v6 juiste tijdstip volgt

diverse activiteiten en reizen klas 1,2,3 Brainsport junior klas 3 Keulen en Lille klas 4,5 Business Class

diverse activiteiten en reizen klas 3 Den Haag

se cijfers vaststellen diploma ondertekenen Barbecue voor eindexamenkandidaten

diverse activiteiten en reizen; klas G2 Xanten klas 3 Den Haag

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

diverse activiteiten en reizen

onder voorbehoud gemeenschappelijk SE maatschappijleer vwo 4 tijdens het 1e uur

Olympiadefeestje van 16.15-17.15 uur C-aula

sectievoorzitters plenair overleg 15.20- 16.30 uur

personeels(mid)dag; tijd en locatie volgen

Presentatieavond Questproject Groene reis gewenst voor alle klassen

klassenfoto en portretfoto van de klassen 1 t/m 4 en V5

13.30 uur – 16.30 uur herhaling EHBO 2 mogelijkheid 3 lokaal L84

Vergadering voor secties 1e en 2e uur

Ouderavond Xplore aanvang 19.30 uur C-aula

Intervisiebijeenkomst in L5 en aansluitend samen eten

finaledag Nationale Schoolhockeycompetitie 2019

Tweede Pinksterdag vrij

Galafeest te Kasteel Heeze

toetsweek 4 niet examenklassen start afhankelijk van jaarlaag

kennismaking nieuwe brugklassers en foto van groep 8 leerlingen

CE; tijdvak 2 aangewezen vakken

Diploma-uitreiking havo maatschappijprofielen

Diploma-uitreiking havo natuurprofielen

Diploma-uitreiking vwo maatschappijprofielen + natuurprofielen Aarts t/m Bodlaender

Diploma-uitreiking vwo natuurprofielen Boele t/m Malyar

Diploma-uitreiking vwo natuurprofielen Mateman t/m Zhou

cijferinzage leerlingen schoolexamens

toetsweek 4 niet examenklassen reservedag!

herkansingen toetsweek 4

sportdag klas 4 en 5 op vrijwillige basis

boeken van school inleveren

Boeken van Iddink inleveren

Diploma-uitreiking tijdvak 2

revisie-aanvraag tot 10.30 uur

Reservedag boeken inleveren

Diploma-uitreiking havo en vwo geslaagd na herexamen

Revisievergadering 08.30 uur

kennismaking met nieuwe collega's OP en OOP