Kalender

Extra inhaalmoment voor gemiste toetsen

Schoolfeest voor leerjaar 1 t/m 6 in Dynamo

Leerlingen zijn 1e en 2e lesuur vrij

SE natuurkunde practicum vwo 6 vanaf 3e lesuur

natuurkunde Olympiade Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten.

Extra inhaalmoment voor gemiste toetsen

uiterste inschrijfdatum herkansingen toetsweek 2

Uiterste datum inleveren definitieve papieren versie profielwerkstuk + logboek bij je jlc en een digitale versie in de ELO van Magister. = eindbeoordeling (eindcijfer bekend op vrijdag 1 februari)

scheikunde Olympiade Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten.

kijk luister vwo Duits, havo Frans

kijk luister vwo Engels, havo Duits

kijk luister vwo Frans, havo Engels

Aardrijkskunde Olympiade voor alle leerlingen van havo 5 en vwo 6 tijdsduur 120 minuten in C-aula

Biologie Olympiade. Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten. Lokaal L51 en LCo.

Open dag Fontys Eindhoven

voorlichtingsavond overgangsnormen ouders brugklas

Eerste ronde wiskunde Olympiade Ongeveer 90 geselecteerde leerlingen uit klas 1 t/m 5. Tijdsduur 120 minuten + 30 minuten nabespreking.

Magister gesloten voor H5 en V6 als H5 en V6 in week 24 dan vervalt dit moment

rapportvergadering vwo 6 vanaf 14.30 uur.

Quest 2: Incredible Machine H2a en V2a bij Dukino

Quest 2: Incredible Machine H2d en V2c bij Dukino

rapportvergadering havo 5 vanaf 14.30 uur.

Fontys profielori├źntatie op TU/e voor Havo 3

Informatieavond gymnasium in C-aula

Quest 2: Incredible Machine H2b en V2b bij Dukino

Quest 2: Incredible Machine H2c en V2d bij Dukino

Aanmeldingsweek voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Meeloopdag voor zij-instromers

Questpresentatie klas 1: Thuis van de Toekomst voor B1c, B1e en B1g.

Questpresentatie klas 1: Thuis van de Toekomst voor B1a, B1f en B1j

Minilessen voor groep 7/8 leerlingen

Magister gesloten voor niet examenklassen

Questpresentatie klas 1: Thuis van de Toekomst voor B1b, B1d en B1h.

B1h voorleeswedstrijd, extern

Rapportvergaderingen vanaf 12.00 uur. Hele dag 40 minuten rooster. Alle lessen vervallen vanaf 6e lesuur.

Rapportvergaderingen vanaf 12.00 uur. Hele dag 40 minuten rooster. Alle lessen vervallen vanaf 6e lesuur.

Rapportvergaderingen vanaf 12.00 uur. Hele dag 40 minuten rooster. Alle lessen vervallen vanaf 6e lesuur.

Rapportvergaderingen vanaf 12.00 uur. Hele dag 40 minuten rooster. Alle lessen vervallen vanaf 6e lesuur.

Rapportvergaderingen vanaf 12.00 uur. Hele dag 40 minuten rooster. Alle lessen vervallen vanaf 6e lesuur.

Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Inschrijving via Magister voor ouderavond gesloten

Aanmelding nieuwe leerlingen

Laatste dag rapporten uitdelen

uiterlijk dinsdag 10 maart inleveren herkansingsversie profielwerkstuk bij jlc.

Studiedag; leerlingen zijn lesvrij

toetsweek 3 leerjaar 1-6

Studiedag; leerlingen zijn lesvrij

PSE scheikunde h5 in 4 groepen

aanmelding bijgestelde adviezen tijd nader te bepalen

inzage (op inschrijving) op school voor PTA-toetsen H5/V6

Vaststelling uitslag V6/H5

Controle en ondertekening schoolexamencijfers door V6/H5 leerlingen

Facultatieve lessen LO op basis van inschrijving 13.30-15.00 uur

Voorbereidingslessen RV-toetsen H5/V6 door vakdocenten

Kennismaking nieuwe brugklassers en foto van groep 8 leerlingen in het L-gebouw

Inhaalmiddag gemiste PTA-toetsen TW3 H4 ec, V4 ml, V5 la

Facultatieve lessen LO op basis van inschrijving 13.30-15.00 uur

Inhaaldag gemiste toetsen (niet PTA) 1e dag TW3

MR-vergadering en etentje

Facultatieve lessen LO op basis van inschrijving 13.30-15.00 uur

Laatste lesdag leerjaar 1 t/m 3

Definitieve uitslag na afronden RV-toetsen

inzage PTA-toetsen H4/V4/V5

Herkansingen PTA-toetsen voor H4/V4/V5

Boeken inleveren, brugklas

Boeken inleveren leerjaar 2

Boeken inleveren H5/V6

Boeken inleveren leerjaar 4

Boeken inleveren leerjaar 3