Kalender

Questproject klas 3 Geluk(t) presentatieavond

Stralingspracticum voor V6nat1 leerlingen

Stralingspracticum voor V6nat2 leerlingen

Stralingspracticum voor V6nat3 leerlingen

Workshop LCL Business Class: presenteren

deadline aanmelden herkansingen toetsweek 2

Scheikunde Olympiade leerlingen vwo 6 + selectie vwo 5 tijdsduur 120 minuten

Uiterste datum inleveren definitieve papierenversie profielwerkstuk + logboek bij je jlc en een digitale versie in de ELO van Magister. = eindbeoordeling

kijk luister vwo Duits, havo Frans, herkansingen toetsweek 2 conform rooster

kijk luister vwo Engels, havo Duits en herkansingen toetsweek 2 conform rooster

kijk luister vwo Frans, havo Engels, herkansingen toetsweek 2, conform rooster

Oriëntatie op Studie en Beroep. Havo 3 N-profiel.

Oriëntatie op Studie en Beroep. Havo 4 N-profiel

natuurkunde Olympiade leerlingen vwo 6 + selectie vwo 5 tijdsduur 120 minuten

Presentatieavond klas 2 Questproject Recycling Rakkers

Wiskundeolympiade voor ong. 80 geselecteerde leerlingen uit klas 1 t/m 5 Tijdsduur 150 minuten

Praktisch schoolexamen vwo6 L62, L64 op nader te bepalen tijdstip. Overleg met Vm over technieklokaal

Presentatieavond klas 2 Questproject Recycling Rakkers

week aanmelding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Magister gesloten voor H5 en V6

Rapportvergadering vwo 6

Biologie Olympiade. Alle leerlingen vwo 6 + selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten.

Rapportvergadering havo 5

voorlichtingsavond overgangsnormen ouders brugklas

Week 6; instructie over profielwerkstuk door mentor/jlc

Magister om 09.00 uur gesloten voor niet examenklassen

Minilessen voor groep 7/8 leerlingen

Workshop LCL Business Class: ondernemerschap

vergadermiddag voor secties tijdens het 7e en 8e uur. Lesuitval voor leerlingen.

Fotonicalezing voor 4-5 vwo Brainsport

Rapportvergaderingen (45'/ 60') na 4 lessen van 40 minuten

JetNet; speeddaten voor meisjes uit de 3e en/of 4e klas.

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

laatste dag rapporten uitdelen

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

17.00 uur Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6. Tijdstip volgt

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6. Tijdstip volgt

Pws 2018 week 10 uiterlijk donderdag 8 maart inleveren herkansingsversie bij jlc.

maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6. Tijdstip volgt

Aardrijkskunde Olympiade. Selectie van leerlingen uit v5 en v6 tijdsduur 120 minuten

Presentatieavond Questproject klas 1 Thuis in de toekomst

24.00 uur Inschrijving via magister voor ouderavond gesloten

Kangoeroewedstrijd klas 1,2,3

Presentatieavond Questproject klas 1 Thuis in de toekomst

Maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6 reservedag

Rooster ouderavonden bekend

Reservedag toetsweek voor h4, h5, v4, v5 en v6

Ouderavond rapport 2. Afspraak conform rooster

Afname Delfexamen niveau B1 en B2

donderdag voorafgaand aan de AI géén toetsen voor leerlingen.

Artistieke Interlyceale. Hier op het LCL. Géén lessen.

VWO 4 naar Universiteit Nijmegen van 12.45 tot 15.30 uur (excl. reistijd)

Ouderavond rapport 2. Afspraak conform rooster

Schoolfotograaf Van den Berg voor groeps- en portretfoto van 1e t/m 6e jaars. Examenfoto V6 om 12.40 uur en H5 om 13.30 uur.

Voorlichting Cambidge-Reis in de C-Aula voor leerlingen en ouders

Studiedag; leerlingen zijn vrij

Informatieavond buitenlandse reizen

Monniken en Ridders Project sectie geschiedenis in Atrium/C30/Cco

Herkansingen toetsweek 3 volgens nog te bepalen rooster

Reservedag herkansingen toetsweek 3

National Girls Day. Bedrijfsbezoek voor meisjes uit klas 2 en 3

Voorrondes Shell Hockeytoernooi met selectie van leerlingen

Uiterste datum inleveren keuze onderwerp + profielvak(ken) + begeleidende docent + eventuele partner bij L-administratie.

inzage herkansingen h5/v6

Monniken en Ridders Project sectie geschiedenis in Atrium/C30/Cco

08.00 Magister gesloten voor H5 en V6

se cijfers vaststellen (havoleerlingen in L1 en vwo-leerlingen in L2), diploma ondertekenen, om 16.30 uur barbecue

Monniken en Ridders Project sectie geschiedenis in Atrium/C30/Cco tijdens geschiedenisles

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

eindronde Shell Hockeytoernooi selectie van leerlingen

Uiterste datum:voortgangsgesprek met begeleidend docent over onderzoeks- en werkplan.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Centraal examen; tijdvak 1

Olympiadefeestje in C-aula.

sectievoorzitters plenair overleg 14.20- 16.30 uur.

gemeenschappelijk SE vwo 4 tijdens het 1e uur

personeelsmiddag vanaf 13.30 uur. Lesuitval voor leerlingen.

First Lego League toernooi te C-aula

vergadermiddag voor secties tijdens het 7e en 8e uur. Lesuitval voor leerlingen.

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

Uiterste datum:inleveren logboek + definitief onderzoeks- en werkplan bij begeleidend docent. = 1e officiële beoordelingsmoment

ouderavond Xplore Peru

Questproject klas 1 Groene reis gewenst! presentatie

Written exam Cambridge FCE

Written exam Cambridge CAE

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

Written exam Cambridge CPE

kennismaking nieuwe brugklassers en maken van foto door Van den Berg

Tijdvak 2 aangewezen vakken

Diploma-uitreiking havo voor C&M en E&M-profielen

Diploma-uitreiking havo voor N&G en N&T-profielen

Diploma-uitreiking vwo voor C&M en E&M-profielen

Diploma-uitreiking vwo voor N&G en N&T-profielen vanaf Beelen t/m Le Guével

Diploma-uitreiking vwo voor N&G en N&T-profielen vanaf Li t/m Zijlmans

cijferinzage leerlingen schoolexamens

herkansingen toetsweek 4

Cijferinzage leerlingen

sportdag klas 4 en 5

Xplorereis Peru vertrek

Inleveren boeken Iddink (examenkandidaten leveren ook B-boeken van school in). Nadere info volgt nog.

Inleveren B-boeken van school (behalve examenkandidaten). Nadere info volgt nog.

revisie-aanvraag tot 10.30 uur

Diploma-uitreiking tijdvak 2 havo en vwo in de personeelskamer

afsluiting van het jaar met om 09.00 uur plenaire vergadering 10.30 uur sectievergadering 12.30 uur afsluitende lunch

Terug van Xplorereis Peru

kennismaking met nieuwe collega's OP en OOP 10-13 uur

Uiterste datum voor voortgangsgesprek met begeleidend docent.

Thema-avond georganiseerd door oudercommissie in C-aula

Uiterste datum inleveren eerste versie profielwerkstuk + logboek (+ bronnenmap) bij begeleidend docent. = 2e officiële beoordelingsmoment

Uiterste datum inleveren definitieve papieren versie profielwerkstuk + logboek bij je jlc en een digitale versie in de ELO van Magister. = eindbeoordeling (eindcijfer bekend op vrijdag 8 februari)

Uiterste datum: inleveren herkansingsversie bij jlc.