Kalender

Brainsport vwo 6, scheikunde

uiterste inschrijfdatum voor herkansingen toetsweek 2

Scheikunde olympiade. Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten

uiterlijk donderdag 17 januari! inleveren definitieve papieren versie profielwerkstuk + logboek bij je jlc en een digitale versie in de ELO van Magister. = eindbeoordeling (eindcijfer bekend op vrijdag 1 februari)

Kijk- en luistertoetsen: vwo Duits, havo Frans

Kijk- en luistertoetsen; vwo Engels, havo Duits

Kijk- en luistertoetsen; vwo Frans, havo Engels

Oudercommissievergadering in L-tekenlokaal

biologie Olympiade Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten

Magister gesloten voor H5 en V6

BrainSport; Aerodynamica bij DAF voor V4 en V5

Natuurkunde olympiade. Alle leerlingen vwo 6 +selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten

Rapportvergadering vwo 6

Eerste ronde wiskunde Olympiade voor 90 leerlingen uit klas 1 t/m 5. Tijdsduur 150 minuten

Rapportvergadering havo 5

Voorlichtingsavond overgangsnormen ouders brugklas

Trainingsweekend Xplore Indonesië start vrijdag 16.45 uur einde zaterdag 15.00 uur

Musicaluitvoering in L-gebouw

onderbouw wiskunde dag klas 3

BrainSport: medische beeldtechnieken voor V4 en V5

Voorlichting V5 M-profiel pws in C-aula (Gi)

Voorlichting V5 N-profiel pws in C-aula (Gi)

Informatieavond gymnasium voor toekomstige leerlingen en hun ouders in C-gebouw

week aanmelding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

OSB op vrijdagmiddag 8/2/19 Fontys Oriëntatie op Technologie, Studie & Beroep voor heel Havo 3

Brainsport vwo 6, natuurkunde

sectievoorzitters plenair overleg

Magister gesloten voor niet examenklassen

BrainSport: i.s.m. Fontys Paramedisch voor V4 en V5

minilessen voor groep 7/8 leerlingen

Quest presentatieavond klas 2 And.....Action!7 groepen deze week, h2a en h2b samen 1 groep C-aula, L-aula, C-gymzaal 1 groep per ruimte

debatwedstrijd Lagerhuis te Den Bosch

Questpresentatieavond klas 1; Thuis in de toekomst.1 klas per ruimte, C-aula, L-aula, C-gymzaal totaal 7 groepen in deze week B1a en B1b mogen samen

AI-voorrondes: muziek klassiek solo / muziek vrij solo / cabaret

laatste dag rapporten uitdelen

QUESTPRESENTATIEAVOND KLAS 1; THUIS IN DE TOEKOMST.1 KLAS PER RUIMTE, C-AULA, L-AULA, C-GYMZAAL TOTAAL 7 GROEPEN IN DEZE WEEK B1A EN B1B MOGEN SAMEN

Studiedag; vrije dag voor leerlingen

AI-voorrondes: toneel / dans / muziek vrij ensemble

Aanmelding nieuwe leerlingen

Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

Aanmelding nieuwe leerlingen

Uiterste datum: inleveren herkansingsversie pws bij jlc.

Vanaf 13.00 uur; studieverlof voor bovenbouwleerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

DELF-examen, schriftelijk.11 vwo 5 leerlingen 1 vwo 4 leerling

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

Aanmelding nieuwe leerlingen

DELF-examen, mondeling.11 vwo 5 leerlingen 1 vwo 4 leerling

24.00 uur Inschrijving via magister voor ouderavond gesloten

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

Extra MR-bijeenkomst in personeelskamer

Ouderavond havobrugklassen B1a en B1b in C-aula

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

Rooster ouderavonden bekend

IJSO voor geselecteerde leerlingen uit havo en vwo 3

Toetsvrij voor leerlingen

Uitwisseling Kempen voor brugklasleerlingen

klassenfoto, portretfoto en examenfoto van H5 en V6

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

LAN Party; aanvang 17.00 uur, einde om 24.00 uur

uiterste inschrijfdatum herkansingen toetsweek 3

Schrijver in de klas: Eus Akyol geeft 5 sessies aan H3-, V3- en H4-klassen.

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

Quest klas 2; Plan eet presentaties lokaal C1 t/m C8

Reservedag herkansingen toetsweek 3

Brainsport 4/5 gastspreker TUe toegepaste wiskunde dag en tijd nog onbekend

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

voorronde Nationale Schoolhockeycompetitie 2019

BrainSport: Urogenitaal stelsel voor V4 en V5

Brainsport 4/5 urogenitaal stelsel tijd nog onbekend

Diverse activiteiten en reizen; klas 1 naar dierentuin

cijferinzage herkansingen h5/v6 juiste tijdstip volgt

diverse activiteiten en reizen klas 1,2,3 Brainsport junior klas 3 Keulen en Lille klas 4,5 Business Class

diverse activiteiten en reizen klas 3 Den Haag

se cijfers vaststellen diploma ondertekenen. 15.45 uur barbecue voor eindexamenkandidaten

diverse activiteiten en reizen; klas G2 Xanten klas 3 Den Haag

project Monniken en Ridders sectie geschiedenis Cco en Atrium

diverse activiteiten en reizen

BrainSport: medicijnafgifte simulatie voor V4 en V5

Informatieavond voor ouders inzake reizen in leerjaar 5 in C-aula

BrainSport: medicijnafgifte simulatie voor V4 en V5

23:59 uur; deadine 1e inschrijving door ouders via Portal inzake 5e klas reizen

1e loting 5e klas reizen met leden LCLV

BrainSport: medicijnafgifte simulatie voor V4 en V5

Olympiadefeestje van 16.15-17.15 uur C-aula

23:59 uur; deadine 2e inschrijving via Portal inzake 5e klas reizen

sectievoorzitters plenair overleg 15.20- 16.30 uur

2e loting 5e klas reizen met leden LCLV

personeels(mid)dag; tijd en locatie volgen

Presentatieavond Questproject Groene reis gewenst voor alle klassen

klassenfoto en portretfoto van de klassen 1 t/m 4 en V5

Vergadering voor secties 1e en 2e uur. Leerlingen zijn vrij tijdens het 1e en 2e uur.

13.30 uur – 16.30 uur herhaling EHBO 2 mogelijkheid 3 lokaal L84

Ouderavond Xplore aanvang 19.30 uur C-aula

Intervisiebijeenkomst in L5 en aansluitend samen eten

finaledag Nationale Schoolhockeycompetitie 2019

Mondeling examen Cambridge FCE, CAE en CPE

Tweede Pinksterdag vrij

Schriftelijk examen Cambridge FCE

Galafeest te Kasteel Heeze

Schriftelijk examen Cambridge CAE

Schriftelijk examen Cambridge CPE

Ouderavond Xplore Indonesië in L-aula

Mondeling examen Cambridge FCE, CAE en CPE

Xplore Indonesië; ready to go, in Weert

Mondeling examen Cambridge FCE, CAE en CPE

Start toetsweek voor havo 4, vwo 4 en vwo 5; studieverlof havo 3 en vwo 3 vanaf 13.00 uur

Start toetsweek voor havo 3 en vwo 3, hulplessen/studieverlof brugklas, havo 2 en vwo 2 vanaf 13.00 uur

Start toetsweek voor brugklas, havo 2 en vwo 2

kennismaking nieuwe brugklassers en foto van groep 8 leerlingen

CE; tijdvak 2 aangewezen vakken

Diploma-uitreiking havo maatschappijprofielen

Diploma-uitreiking havo natuurprofielen

Diploma-uitreiking vwo maatschappijprofielen + natuurprofielen Aarts t/m Bodlaender

Diploma-uitreiking vwo natuurprofielen Boele t/m Maas

Diploma-uitreiking vwo natuurprofielen Mateman t/m Zhou

Cijferinzage SE’s voor leerlingen havo 4, vwo 4 en vwo 5

Inhalen repetities en inhalen/ herkansen SE’s havo 4

Inhalen repetities en inhalen/herkansen SE’s vwo 4 en 5

Cijferinzage voor leerlingen klas 1, 2, 3 en havo 4

sportdag havo 3 en vwo 3

Cijfers (incl. laatste aanpassingen) klas 1, 2, 3 en havo 4 in Magister Questrapportages zijn ingevoerd door mentoren

Havo 2 voorvergadering in C25

Vwo 3 voorvergadering in C23

Vwo 2 voorvergadering in C23

Brugklas voorvergadering in C25

Cijferinzage voor leerlingen vwo 4 en vwo 5

Sportdag havo 4, vwo 4 en vwo 5

Cijfers (incl. laatste aanpassingen) vwo 4 en vwo 5 in Magister

Vwo 2 eindvergadering in C23

Havo 2 eindvergadering in C23

Vwo 4 voorvergadering in C25

Havo 3 voorvergadering in C23

Vwo 5 voorvergadering in C25

Havo 4 voorvergadering in C25

Boeken van school inleveren. Nadere info volgt t.z.t.

Brugklas eindvergadering in C25

Vwo 5 eindvergadering in C23

Vwo 3 eindvergadering in C25

Boeken van Iddink inleveren. Nadere info volgt t.z.t.

Vwo 4 eindvergadering in C23

Havo 4 eindvergadering in C23

Havo 3 eindvergadering in C25

revisie-aanvraag tot 10.30 uur

Diploma-uitreiking havo en vwo geslaagd na herexamen

Revisievergadering 08.30 uur

kennismaking met nieuwe collega's OP en OOP

voorlichting ouders brugklas aanvang 19.30 uur

voorlichtingsavond ouders klas 4 vwo aanvang 19.00 uur

voorlichtingsavond ouders klas 4 havo aanvang 20.30 uur

examen voorlichtingsvond ouders en leerlingen havo 5 aanvangstijd 19.30 uur koffie en thee 19.15 uur

voorlichtingsavond ouders klas 2 havo en klas 2 vwo aanvang 19.30 uur

screening b1a aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

Voorlichting Rome: 16.00 - 17.00 uur C-aula

voorlichtingsavond klas 3 vwo aanvang 19.00 uur C-aula havo aanvang 20.30 uur C-aula

screening b1b aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

screening b1b aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

Examen voorlichtingsavond ouders en leerlingen vwo 6 aanvang 19.30 uur

screening b1c aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

screening b1d aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

FUNTASTICA; Sport- en speldag

screening b1e aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

ist b1f eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze.

ist b1g eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze.

voorlichtingsavond vwo 5 algemeen aanvang 19.30 uur

voorlichtingsavond klas 5 buitenlandse reizen aanvang 20.15 uur

ist b1h eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze.

Voorlichting Rome 16.00 - 17.00 uur C-aula

Sport Interlyceale te Eindhoven

voorlichting ouders brugklas havo 19.30-20.30 Casimiraula

toetsweek voor h5 v5 v6 verkort h5 v5 incl. SE maat v4