Kalender

Inleveren definitieve versie profielwerkstuk

Profieloriëntatie havo 3 Fontys Technologie

Inschrijven herkansingen toetsweek 2

Brainsport voor 6 vwo scheikunde door Gv in C40 of C30

V4 en V5; wetenschap filosofie i.s.m. Udens College. Gastdocent de heer R. Gruijthuijzen MA MEd

Voorronde IJSO 3 vwo 100 minuten toets

Medische beeltechnieken i.s.m. Fontys Paramedisch. Gastdocent de heer L.P.J.J. Baken

Vergadering oudercommissie

Eindcijfer profielwerkstuk bekend

V4 en V5; radioastronomie. Leerlingen brengen een bezoek aan Radboud Universiteit. Gastdocent de heer M. Kaverkorn

Aanmeldingsweek voor leerlingen met extra ondersteuning

Questpresentatieavond And.....Action! door V2c, V2d, H2a en H2b

WO voorlichtingsavond h4 en v4

Sectie-overleg; leerlingen hebben vanaf 14.20 uur geen les meer

Voorlichting profielwerkstuk voor vwo 5 in C-aula

Brainsport voor 6 vwo wiskunde door Vh in C40 of C30

Questpresentatieavond And ......Action! door V2a, V2b en H2c

Musical 'TOMMY' première

Musical 'TOMMY' family and friends

Minilessen voor toekomstige brugklassers in aula Casimirgebouw

Musical 'TOMMY' slotvoorstelling

Voorlichtingsavond brugklas

Brainsport voor 6 vwo natuurkunde door Vk in C40 of C30

Inleveren herkansingsversie profielwerkstuk

V4 en V5: geheimschrift en codering. Gastdocent dr. James Grime

Brainsport voor 6 vwo scheikunde door Gv in C40 of C30

Vergadering oudercommissie

Aardrijkskunde Olympiade, 2 vwo 5 klassen en 2 vwo 6 klassen

Delf examen V4, H5 en V6

Fontys oriëntatie voor havo 4

Rapportvergaderingen. 40 minuten rooster. Leerlingen zijn vrij vanaf 11.30 uur

Toetsweek 3 voor H5, V4, V5 en V6 conform rooster

Schoolfeest voor onderbouw

Magister open voor inschrijven ouderavond

Toetsweek 3 voor H4, V4, H5, V5 en V6; conform rooster

Inschrijving ouderavond via Magister gesloten

fotograaf i.v.m. examenfoto voor havo 5 leerlingen

fotograaf i.v.m. examenfoto vwo 6 leerlingen

Brainsport voor 6 vwo wiskunde door Vh

BrainSport V4 en V5; wiskunde en geluid. Gastdocent dr. ir. M. Anthonissen

Artistieke Interlyceale te Baarnsch Lyceum

Inschrijving herkansingen toetsweek 3

Rooster ouderavond is bekend

Vergadering oudercommissie

Studiedag; leerlingen zijn vrij

Ouderavond volgens afspraak

Bezoek van V4 aan universiteit Tilburg. Na afloop zijn de leerlingen lesvrij

BrainSport V4 en V5; biologie in C25

Start Questproject voor klas 1: Thuis in de Toekomst

Ouderavond volgens afspraak

Questpresentatieavond Thuis in de toekomst door klas B1b, B1c en B1j

V4 en V5: wiskunde in de logistiek i.s.m. CQM. Gastdocent ir. P. Hulsen

Questpresentatieavond Thuis in de toekomst door klas B1d, B1g en B1h

Inzage herkansingen toetsweek 3

Cito 1 meting voor 9 klassen; conform rooster

Questpresentatieavond Thuis in de toekomst door klas B1a, B1e en B1f

Controle SE-cijfers door eindexamenkandidaten en aansluitend barbecue

Cambridgereis voor 4e klassers en Lutetiareis voor 5e klassers

V4 en V5: medicijnafgifte simulatie door Gv

Brugklasuitwisseling met Kempen (Duitsland)

Questpresentatieavond Incredible Machine door klas 2

Voorlichtingsavond buitenlandse reizen voor leerlingen van vierde jaarlaag in C-aula

Questpresentatieavond Incredible Machine door klas 2

Questpresentatieavond Incredible Machine door klas 2

V4 en V5: medicijnafgifte simulatie door Gv

Brugklasuitwisseling met Kempen

Vergadering oudercommissie

Questpresentatieavond door klas 3 project Geluk(t)

Rekentoetsafname vwo examenkandidaten

Cambridge-examen CAE en CPE speaking; conform rooster

Cambridge-examen CAE en CPE speaking; conform rooster

Sectie-overleg; leerlingen hebben vanaf 14.20 uur geen les meer

V4 en V5: medicijnafgifte simulatie door Gv

Cambridge-examen CAE en CPE speaking; conform rooster

Cambridge-examen CAE written; conform rooster

Cambridge-examen CPE written; conform rooster

Xploreavond voor leerlingen en ouders. Tijdstip volgt nog

Galafeest voor eindexamenkandidaten in Kasteel Heeze

Questproject Groene Reis gewenst voor klassen 1

Kennismaking nieuwe brugklassers

Olympiadefeestje voor genodigden in L-aula

Vergadering oudercommissie

Questpresentatieavond Groene reis gewenst door klas 1

Leerlingen van V2 en H3 zijn lesvrij

Leerlingen van B1 en H2 zijn lesvrij

Inschrijving herkansingen toetsweek 4. Uiterlijk 19.00 uur.

Diploma-uitreiking vwo NG en NT; A t/m H in het L-gebouw

Diploma-uitreiking vwo NG en NT; I t/m R in het L-gebouw

Diploma-uitreiking vwo NG en NT; S t/m Y in het L-gebouw

Diploma-uitreiking vwo CM en EM in het L-gebouw

Diploma-uitreiking havo CM en EM in het L-gebouw

Diploma-uitreiking havo NG en NT in het L-gebouw

Herkansingen toetsweek 4

Cijferinzage leerlingen klas 2 en 3 volgens rooster in lokalen

Cijferinzage alle leerlingen, behalve klas 2 en 3, volgens rooster in de lokalen

Sportdag klas 4 en 5

Vertrek Xplore Tanzania???

Inleveren boeken van school. Nadere info staat op de website

MR-vergadering; tijdstip nader te bepalen

Inleveren boeken van Iddink. Nadere info staat op de website

vwo 4 rapportvergadering in C23

Schoolfeest in Dynamo

Uitreiken rapporten per klas/jaarlaag, schema volgt

Leerlingen met een taak

Ophalen rooster klas 2 t/m 6

Voorlichtingsbijeenkomst voor ouders brugklasleerlingen in C-aula

Voorlichtingsavond ouders klas 4 vwo in Casimiraula

Voorlichtingsavond ouders klas 4 havo

Voorlichtingsavond ouders en leerlingen havo 5

Voorlichtingsavond klas 3 havo en vwo aanvang 19.30 uur

FUNTASTICA, sport- en speldag

Voorlichtingsavond ouders klas 2 havo en klas 2 vwo

screening b1a aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

9e uur C-aula voorbereiding Romereis

screening b1b aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

Voorlichtingsavond ouders en leerlingen vwo 6 in Casimiraula

screening b1c aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

Uiterlijke datum voortgangsgesprek met begeleidend docent voor pws

screening b1d aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

screening b1e aanvang 08.15 uur met aansluitend 1e en 2e uur

IST b1f eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze.

IST b1g eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze.

voorlichtingsavond vwo 5 algemeen in Casimiraula

voorlichtingsavond klassen vwo en havo 5 buitenlandse reizen

IST b1h eerste 3 lesuren. Om 8.15 uur aanvang, met mogelijke kleine uitloop in pauze.

Voorlichtingsavond over Xplore Peru in C-aula

Sportinterlyceale te Baarnsch Lyceum

Optioneel; wiskundetoernooi Nijmegen voor kleine groep leerlingen uit vwo 4,5

Presentatieavond Questproject klas H2a en V2c ''And Action....! In C-aula

Presentatieavond Questproject klas H2c en V2b "And Action...! in L-aula

Presentatieavond Questproject V2d ''And Action...! in C30

Presentatieavond Questproject H2b en V2e ''And Action...! in C-aula

Presentatieavond Questproject H2d en V2f ''And Action...! in L-aula

Presentatieavond Questproject V2a ''And Action...! in C30

Zwemsportdag Tongelreep voor brugklas

toetsweek voor v6 reservedag

H4/V4 Franse excursie naar Luik

Zeepkisten bouwen voor H2a, H2d, V2c, V2d en V2f

Zeepkisten bouwen voor H2b, H2c, V2a, V2b en V2e

Fontys voorlichtingsavond HBO

Schaatssportdag Ijsbaan voor de 2e klassers

HBO voorlichtingsavonden te Stedelijk College Eindhoven

HBO voorlichtingsavonden te Stedelijk College Eindhoven

Sectie-overleg; leerlingen hebben vanaf 14.20 uur geen les meer

V3/H3 profielkeuzeavond voor ouders

Bezoek aan Van Abbe Museum voor leerlingen uit klas 3 die meedoen aan Brainsport Junior

Informatieavond voor groep 8 leerlingen en hun ouders

Uiterste datum inleveren eerste versie profielwerkstuk + logboek (+ bronnenmap) bij begeleidend docent. = 2e officiële beoordelingsmoment

deadline aanmelden herkansingen toetsweek 1

Herhaling BHV BO en/of BHV EH in L84

Magister om 09.00 uur gesloten voor niet examenklassen

Diploma-uitreikingen 15.40 uur Delf in C1 en om 16.00 uur Cambridge. Einde 17.30 uur in Casimiraula

Presentatiemiddag/avond van leerlingen voor ouders over de Romereis in Casimiraula

Slotmanifestatie Xplore Tanzania

Kennisfestival Brainport in het Evoluon. Zie ook http://www.lereninbrainport.nl

Wiskunde Alympiade en Wiskunde Bdag voor vwo 6

Magister gesloten voor H5 en V6

Rapportvergaderingen h5

Rapportvergaderingen v6

Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

WO voorlichtingsavonden te Stedelijk College Eindhoven

Lezing over radicalisering en preventie voor leerlingen vwo5 met geschiedenis

Minilessen voor toekomstige brugklassers in aula Casimirgebouw

Workshop LCL Business Class: feedback geven

WO voorlichtingsavonden te Stedelijk College Eindhoven

laatste dag rapporten uitdelen

24.00 uur Inschrijving via magister voor ouderavond gesloten

Presentatieavond klas 1 Questproject Memagazine

Presentatieavond klas1 Questproject Memagazine

Rooster ouderavonden bekend

Klassen 1 en 2 les 1 t/m 3e uur. Surprise tijdens het 4e en 5e uur. Vanaf 13.00 uur zijn alle leerlingen vrij.

IJSO-dag met buitenlandse delegatie

Ouderavond rapport 1. Afspraak conform rooster

Ouderavond rapport 1. Afspraak conform rooster

Vanaf 13.00 uur lesvrij voor vwo4, vwo5, vwo6 en havo5. Voor havo4 is het een gewone lesdag

Start toetsweek voor vwo4, vwo5, vwo6 en havo5. Vanaf 13.00 uur lesvrij voor havo4

Start toetsweek voor havo4

Questproject klas 3 Geluk(t) presentatieavond, tijdstip nader te bepalen

einde jaars schoolfeest georganiseerd oor LCLV

Stralingspracticum voor V6nat1 leerlingen

Stralingspracticum voor V6nat2 leerlingen

Stralingspracticum voor V6nat3 leerlingen

Workshop LCL Business Class: presenteren

deadline aanmelden herkansingen toetsweek 2

Scheikunde Olympiade leerlingen vwo 6 + selectie vwo 5 tijdsduur 120 minuten

Uiterste datum inleveren definitieve papierenversie profielwerkstuk + logboek bij je jlc en een digitale versie in de ELO van Magister. = eindbeoordeling

kijk luister vwo Duits, havo Frans, herkansingen toetsweek 2 conform rooster

kijk luister vwo Engels, havo Duits en herkansingen toetsweek 2 conform rooster

kijk luister vwo Frans, havo Engels, herkansingen toetsweek 2, conform rooster

Oriëntatie op Studie en Beroep. Havo 3 N-profiel.

Oriëntatie op Studie en Beroep. Havo 4 N-profiel

natuurkunde Olympiade leerlingen vwo 6 + selectie vwo 5 tijdsduur 120 minuten

Presentatieavond klas 2 Questproject Recycling Rakkers

Wiskundeolympiade voor ong. 80 geselecteerde leerlingen uit klas 1 t/m 5 Tijdsduur 150 minuten

Praktisch schoolexamen vwo6 L62, L64 op nader te bepalen tijdstip. Overleg met Vm over technieklokaal

Presentatieavond klas 2 Questproject Recycling Rakkers

week aanmelding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Magister gesloten voor H5 en V6

Biologie Olympiade. Alle leerlingen vwo 6 + selectie vwo 5 tijdsduur 100 minuten, verlengers 120 minuten.

Rapportvergadering vwo 6

Rapportvergadering havo 5

voorlichtingsavond overgangsnormen ouders brugklas

Magister om 09.00 uur gesloten voor niet examenklassen

Minilessen voor groep 7/8 leerlingen

Workshop LCL Business Class: ondernemerschap

vergadermiddag voor secties tijdens het 7e en 8e uur. Lesuitval voor leerlingen.

Rapportvergaderingen (45'/ 60') na 4 lessen van 40 minuten

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

laatste dag rapporten uitdelen

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

17.00 uur Inschrijving via Magister voor ouderavond geopend

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

Finaleavond AI. Tijdstip volgt

maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6. Tijdstip volgt

Aanmelden van leerlingen voor de brugklas

maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6. Tijdstip volgt

Pws 2018 week 10 uiterlijk donderdag 8 maart inleveren herkansingsversie bij jlc.

Finaleavond AI. Tijdstip volgt

maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6. Tijdstip volgt

schoolfeest onderbouw op vrijdag 9 of 16 maart keuze moet nog gemaakt worden

Aardrijkskunde Olympiade. Selectie van leerlingen uit v5 en v6 tijdsduur 120 minuten

Presentatieavond Questproject klas 1 Thuis in de toekomst

24.00 uur Inschrijving via magister voor ouderavond gesloten

Kangoeroewedstrijd klas 1,2,3

Presentatieavond Questproject klas 1 Thuis in de toekomst

Maartafname rekentoets voor h4, v5 en herkansing h5,v6 reservedag

Rooster ouderavonden bekend

Reservedag toetsweek voor h4, h5, v4, v5 en v6

Ouderavond rapport 2. Afspraak conform rooster

Afname Delfexamen niveau B1 en B2

donderdag voorafgaand aan de AI géén toetsen voor leerlingen.

Artistieke Interlyceale. Hier op het LCL. Géén lessen.

VWO 4 naar Universiteit Nijmegen van 12.45 tot 15.30 uur (excl. reistijd)

Ouderavond rapport 2. Afspraak conform rooster

Schoolfotograaf Van den Berg 1e t/m 6e jaars en examenfoto V6 om 12.45 uur en H5 om 13.30 uur

Studiedag; leerlingen zijn vrij

Presentatieavond Questproject klas 3 DEF van 19.00 - 21.00 uur

Presentatieavond Questproject klas 3 DEF

Monniken en Ridders Project sectie geschiedenis in Atrium/C30/Cco

Presentatiemiddag klas 3 Questproject DEF. Tijdstip volgt nog

Herkansingen toetsweek 3 volgens nog te bepalen rooster

Reservedag herkansingen toetsweek 3

Voorrondes Shell Hockeytoernooi met selectie van leerlingen

inzage herkansingen h5/v6

Monniken en Ridders Project sectie geschiedenis in Atrium/C30/Cco

08.00 Magister gesloten voor H5 en V6

se cijfers vaststellen diploma ondertekenen Barbecue

Monniken en Ridders Project sectie geschiedenis in Atrium/C30/Cco

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

eindronde Shell Hockeytoernooi selectie van leerlingen

Questproject klas 2 Incredible Machine presentatieavond voor 2 klassen.

Centraal examen; tijdvak 1

herkansen rekentoets vwo 6

sectievoorzitters plenair overleg 14.20- 16.30 uur.

gemeenschappelijk SE vwo 4 tijdens het 1e uur

personeelsmiddag vanaf 13.30 uur. Lesuitval voor leerlingen.

vergadermiddag voor secties tijdens het 7e en 8e uur. Lesuitval voor leerlingen.

ouderavond Xplore Peru

Questproject klas 1 Groene reis gewenst! presentatie

Olympiadefeestje. Bij voorkeur in de C-aula anders L-aula

toetsweek 4 niet examenklassen start afhankelijk van jaarlaag

kennismaking nieuwe brugklassers en maken van foto door Van den Berg

Tijdvak 2 aangewezen vakken

Diploma-uitreiking havo en vwo. Schema volgt nog

Diploma-uitreiking havo en vwo, schema volgt nog

cijferinzage leerlingen schoolexamens

herkansingen toetsweek 4

Cijferinzage leerlingen

sportdag klas 4 en 5

Xplorereis Peru vertrek

Inleveren boeken van school. Nadere info volgt tzt

Inleveren boeken van Iddink. Nadere info volgt tzt

Diploma-uitreiking tijdvak 2 havo en vwo. Schema volgt nog

revisie-aanvraag tot 10.30 uur

afsluiting van het jaar met om 09.00 uur plenaire vergadering 10.30 uur sectievergadering 12.30 uur afsluitende lunch

Terug van Xplorereis Peru

kennismaking met nieuwe collega's OP en OOP 10-13 uur